Jiayi Weng

Mila > Team > Jiayi Weng
Jiayi Weng
Null, Intern BSc
Jiayi Weng

Jiayi is an undergraduate at Tsinghua University. He has his internship with Professor Yoshua Bengio for 3 months in summer, 2019.